Zespół obiektów sportowo–rekreacyjnych GOS, Głogów

  • Głogów 3
  • Głogów 5
  • Głogów 1
Zespół obiektów sportowo – rekreacyjnych GOS w Głogowie – pływalnia kryta, zespół basenów odkrytych, stadion, boiska rekreacyjne i zaplecze stadionu – obszar 11 ha
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW OTWIERANYCH jako obiekty rezerwowe dla OLIMPIADY 1939
instalacje wentylacji, ogrzewania, wod-kan, gaz wraz z sieciami i przyłączami, instalacje elektryczne, teletechniczne.
projekt budowlany, wykonawczy 2006/2007 r.
Rudnowska 17b, Głogów
pokaż na mapie